pic1

pic

pic2

מיברג, הוא ספק ויצרן מוביל בתחום הקשיחים בישראל, בעל מיגוון יכולות רחב ומקיף, בכל שלבי ייצור המוצר מהתכנון ועד לאספקה.

תחומי הפעילות העיקריים שלנו הם:

  • פיתוח וייצור מוצרים בכבישה קרה ללקוחותינו בארץ ובחו"ל, עפ"י תקן, ע"פ דרישה ו/או ע"פ
  • שרטוט הלקוח
  • גימור מתכות
  • אספקת קשיחים