בורג כוכב/פיליפס מצולע פרפר מקדח

בורג כוכב/פיליפס מצולע פרפר מקדח

קוטר מ"מ: עד 6.3
ציפויים ושכבות הגנה: אבץ – לבן, שחור, צהוב.
אבץ ברזל – צבעוני, לבן, שחור. אבץ ניקל – לבן, שחור.