אום עין מילמטרי DIN 582

אום עין מילמטרי DIN 582

מידה מילמטרי: 6 עד 24
ציפויים ושכבות הגנה: אבץ – לבן, שחור, צהוב.
אבץ ברזל – צבעוני, לבן, שחור. אבץ ניקל – לבן, שחור.