אום + דיסקה קמורה - מ"מ

אום + דיסקה קמורה - מ"מ

תקן דיסקה: DIN 6796
קוטר מ"מ: עד M20
חוזק: Cls. 8
ציפויים ושכבות הגנה: אבץ – לבן, שחור, צהוב. אבץ ברזל – צבעוני, לבן, שחור. אבץ ניקל – לבן, שחור.
שימושים: מיועד לשימוש תעשייתי, יצור בכמויות גדולות ופעולות אחרות בהן מהירות ונוחות הן גורמים חשובים ביותר .