• בורג טקס דיסקית מס 35

  בורג טרס דיסקית מקדח (פח לפח)

  קוטר מ"מ: עד 4.8
  ציפויים ושכבות הגנה: אבץ – לבן, שחור, צהוב.
  אבץ ברזל – צבעוני, לבן, שחור. אבץ ניקל – לבן, שחור.

 • מס 57 בורג כוכב פיליפס מצולע פרפר מקדח

  בורג כוכב/פיליפס מצולע פרפר מקדח

  קוטר מ"מ: עד 6.3
  ציפויים ושכבות הגנה: אבץ – לבן, שחור, צהוב.
  אבץ ברזל – צבעוני, לבן, שחור. אבץ ניקל – לבן, שחור.

 • מס 45 בורג לגבס קודח שפיץ

  בורג לגבס

  קוטר מ"מ: עד 3.5 / 4.2
  ציפויים ושכבות הגנה: אבץ – לבן, שחור, צהוב.
  אבץ ברזל – צבעוני, לבן, שחור. אבץ ניקל – לבן, שחור.

 • מס 36 ו 46 בורג לגבס טרס דיסקית (פח פח)

  בורג לגבס טרס דיסקית (פח לפח)

  קוטר מ"מ: עד 4.2
  ציפויים ושכבות הגנה: אבץ – לבן, שחור, צהוב.
  אבץ ברזל – צבעוני, לבן, שחור. אבץ ניקל – לבן, שחור.

 • מס 93 בורג לגבס מקדח

  בורג לגבס מקדח

  קוטר מ"מ: עד 3.5 / 4.2 / 4.8
  ציפויים ושכבות הגנה: אבץ – לבן, שחור, צהוב.
  אבץ ברזל – צבעוני, לבן, שחור. אבץ ניקל – לבן, שחור.

 • מס 92 צמנט בורד מקדח

  בורג מצולע Hi-Lo (צמנט בורד מקדח)

  קוטר מ"מ: עד 3.9
  ציפויים ושכבות הגנה: אבץ – לבן, שחור, צהוב.
  אבץ ברזל – צבעוני, לבן, שחור. אבץ ניקל – לבן, שחור

 • בורג מצולע מס 47

  בורג מצולע Hi-Lo (צמנט בורד)

  קוטר מ"מ: עד 3.9
  ציפויים ושכבות הגנה: אבץ – לבן, שחור, צהוב.
  אבץ ברזל – צבעוני, לבן, שחור. אבץ ניקל – לבן, שחור