משרד מכירות:

טל: 04-9035501
פקס: 04-9035502
דוא"ל: sales_h@mivrag.co.il

מנהל שיווק

לושי
משרד: 04-9035026
פקס: 04-9035502
נייד: 050-5666506
דוא"ל: lushi@mivrag.co.il

גימור מתכות

אלינור
נייד: 054-2241797
דוא"ל: Tiful_alc@mivrag.co.il
דימה
נייד: 050-5803032
דוא"ל: Depart.alc@mivrag.co.il

מנהלת מכירות מפעלים

רותם גלר קטינא
משרד: 04-9035365
פקס: 04-9035502
נייד: 050-7266484
דוא"ל: rotem_g@mivrag.co.il

מכירות דרום

משה זדה
טל: 052-7094612
פקס: 04-9035502
דוא"ל: zada@mivrag.co.il

מכירות מרכז וירושלים

משה כהן
משרד: 04-9035053
פקס: 04-9035502
נייד: 050-7243604
דוא"ל: mchammer@mivrag.co.il

מכירות צפון

יוסי דנה
משרד: 04-9035083
פקס: 04-9035502
נייד: 054-4871231
דוא"ל: yosi.d@mivrag.co.il

מכירות מפעלים

עמית מורן
משרד: 04-9035045
פקס: 04-9035502
נייד: 050-9179173
דוא"ל: amit@mivrag.co.il

משרד ראשי:

טל: 04-9035100
פקס: 04-9894882
דוא"ל: office@mivrag.co.il