משרד מכירות:

טל: 04-9035501

פקס: 04-9035502

דוא"ל: sales_h@mivrag.co.il

מנהל שיווק 

לושי

משרד 04-9035026

פקס: 04-9035502

נייד: 050-5666506

דוא"ל: lushi@mivrag.co.il

מנהלת מכירות מפעלים

רותם גלר קטינא

משרד: 04-9035365

פקס: 04-9035502

נייד: 050-7266484

דוא"ל: rotem_g@mivrag.co.il

 

מכירות דרום

משה זדה

טל: 052-7094612

פקס: 04-9035502

דוא"ל: zada@mivrag.co.il

מכירות מרכז וירושלים

משה כהן

משרד: 04-9035053

פקס: 04-9035502

נייד: 050-7243604

דוא"ל: mchammer@mivrag.co.il

מכירות צפון

יוסי דנה

משרד: 04-9035083

פקס: 04-9035502

נייד: 054-4871231

דוא"ל: yosi.d@mivrag.co.il

מכירות מפעלים

עמית מורן

משרד: 04-9035045

פקס: 04-9035502

נייד: 050-9179173

דוא"ל: amit@mivrag.co.il

משרד ראשי:

טל: 04-9035100

פקס: 04-9894882

דוא"ל: office@mivrag.co.il