בשנת 1952
הוקם מיברג כמפעל
לייצור ברגי עץ.

שנות השישים והשבעים
הורחבו יכולות הייצור של מיברג
לברגיי-פח וברגיי-מכונה, והוקמו
יכולות ציפוי.

בשנות השמונים
נבנה אתר ייצור חדיש והתחיל ייצור מוצרים
מיוחדים עבור השוק המקומי והבינלאומי.

בשנות התשעים
מיברג נכנס לתחום אספקת הקשיחים,
הוגדלו יכולות הציפוי שלו לתחום סגסוגות האבץ,
והתחילה אספקת מוצרים מיוחדים KTL הוקם קו
לתעשיית הרכב בצפון-אמריקה.

בשנות האלפיים
התרחבות מסיבית של קווי המוצרים לשוק המקומי,
הקמת קו חיסום מודרני, שודרגו יכולות הציפוי
ע"י הקמת קו ציפוי נוסף והרחבת היצוא גם לאירופה.

בשנים האחרונות
נוספו יכולות הציפוי לאבץ-פוספט ואבץ-ניקל
והורחב היצוא לתעשיית-הרכב בסין ובהודו.

רצפת יצור חדשה
מיברג שנות ה 50 מכונות חדשות מגרמניה

מיברג שהתחיל לפני כ- 60 שנה כמפעל לברגיי עץ, התקדם, השתכלל והגיע לייצור מוצרים מיוחדים בכבישה קרה למיגוון רחב של תעשיות.