מדיניות הגנת הסביבה

מיברג הוא מפעל לייצור קשיחים וחלקים בכבישה קרה ולגימור מתכות.
מיברג מקדיש את המשאבים והאמצעים הנדרשים על-מנת למנוע זיהום סביבתי. לצורך זה, מיברג מקיים ומתחזק מערכת ניהול סביבתי, המבוססת על דרישות התקן הבינלאומי למערכות ניהול סביבתי ISO 14001, על דרישות הלקוחות ועל דרישות החוק הרלוונטיות לתחום פעילותו.

מיברג מחוייב להגברת המודעות לנושאי איכות הסביבה בקרב כל עובדיו וספקיו, ושיתופם באימוץ ובביצוע מדיניות זו, לצורך שיפור מתמיד בנושא זה.

להלן פרטי קשר של אחראית הגנת הסביבה במיברג:
גב' דפנה לצרוס אמסלם  | מייל:  daphna@mivrag.co.il| טלפון: 04-9035092

איכות הסביבה
שמירה על איכות הסביבה במיברג

למיברג יש תקן בינלאומי למערכת ניהול סביבתי ISO 14001:2015, אשר מטרתו להקנות כלים ולהנחות את הארגון בתחומים בהם קיימת השפעה בפעילותו השוטפת על הגנת הסביבה.