משרד ראשי:

טל: 04-9035100

פקס: 04-9894882

דוא"ל: office@mivrag.co.il

מנהל שיווק

מנשה שמש

טל: 04-9035026

פקס: 04-9035502

דוא"ל: menashi@mivrag.co.il

מכירות מרכז – דרום

משה כהן

משרד: 04-9035053

פקס: 04-9035502

נייד: 050-7243604

דוא"ל: mchammer@mivrag.co.il

משרד מכירות:

טל: 04-9035501

פקס: 04-9035502

דוא"ל: sales_h@mivrag.co.il

מכירות – דרום

מוטי פרץ

משרד: 04-9035053

פקס: 04-9035502

נייד: 052-3090489

דוא"ל: moti@mivrag.co.il

מכירות צפון

איתן ברקאי

משרד: 04-9035083

פקס: 04-9035502

נייד: 054-5318809

דוא"ל: eitan@mivrag.co.il

מנהל מכירות

אליעזר לוי

משרד: 04-9035052

נייד: 050-5234692

פקס: 04-9035502

דוא"ל: eliezer_l@mivrag.co.il

שיווק גימור מתכות

אודי בר דוד

טל: 04-9035086

נייד: 054-6751040

פקס: 04-9035087

דוא"ל: bdui@mivrag.co.il