מדיניות איכות הסביבה

מיברג הוא מפעל לייצור קשיחים וחלקים בכבישה קרה ולגימור מתכות.
מיברג מקדיש את המשאבים והאמצעים הנדרשים על-מנת למנוע זיהום סביבתי. לצורך זה, מיברג מקיים ומתחזק מערכת ניהול סביבתי, המבוססת על דרישות התקן הבינלאומי למערכות ניהול סביבתי ISO 14001, על דרישות הלקוחות ועל דרישות החוק הרלוונטיות לתחום פעילותו.

מיברג מחוייב להגברת המודעות לנושאי איכות הסביבה בקרב כל עובדיו וספקיו, ושיתופם באימוץ ובביצוע מדיניות זו, לצורך שיפור מתמיד בנושא זה.

להלן פרטי קשר של אחראית איכות הסביבה במיברג:
גב' ליאת וינטר  | מייל: liatwi@mivrag.co.il | טלפון: 04-9035092

 

 

MIVRAG_8644

einhashofet 1

למיברג יש תקן בינלאומי למערכת ניהול סביבתי ISO 14001 :2004, אשר מטרתו להקנות כלים ולהנחות את הארגון בתחומים בהם קיימת השפעה בפעילותו השוטפת על איכות הסביבה.