מיברג ממוקם באזור המוגדר ע"י אונסקו כמרחב ביוספרי. הוא נמצא על קו פרשת מים, ואגן הניקוז שלו מעשיר את אקוויפר החוף וכן מעשיר את מי עמק יזרעאל. במשך כל השנים קיימת מודעות גבוהה לצורך בשמירה על איכות הסביבה.

מדיניות איכות הסביבה
מיברג הוא מפעל לייצור קשיחים וחלקים בכבישה קרה ולגימור מתכות.
מיברג מקדיש את המשאבים והאמצעים הנדרשים על-מנת למנוע זיהום סביבתי. מיברג מקיים ומתחזק מערכת ניהול סביבתי, במטרה לקיים את מדיניות איכות הסביבה ולפעול לשיפור מתמיד בנושא זה.
מיברג מחוייב להגברת המודעות לנושאי איכות הסביבה בקרב כל עובדיו וספקיו, ושיתופם באימוץ ובביצוע מדיניות זו.
מיברג פועל על-פי דרישות התקן הבינלאומי 14001 ISO, על-פי דרישות הלקוחות ודרישות החוק הרלוונטיות לתחום פעילותו.

להלן פרטי קשר של הממונה לפניות הציבור לעניין מפגעים סביבתיים:
צבי תבור | מייל: zvitavor@mivrag.co.il | טלפון: 04-9035092

 

 

MIVRAG_8644

einhashofet 1

למיברג יש תקן בינלאומי למערכת ניהול סביבתי ISO 14001 :2004, אשר מטרתו להקנות כלים ולהנחות את הארגון בתחומים בהם קיימת השפעה בפעילותו השוטפת על איכות הסביבה.